GetBingo!为您找到"

岳阳楼记

"相关结果约95,100个

岳阳楼记原文|译文_文言文翻译_古诗文网

范仲淹的岳阳楼记原文及翻译:原文 庆历四年春,滕子京谪(zhé)守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,刻 唐贤今人诗赋于其上。属(...
.nor-src-wrap {position: relative;} .nor-src-icon ...

岳阳楼记 - 搜索结果 - 哔哩哔哩弹幕视频网 - ( ゜- ゜)つロ 乾杯...

05:33 【央视boys】经典传唱《岳阳楼记》,啊啊啊啊,合体的央视四子! 1286 2020-01-28 角徵白 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 下一页 bili...
search.bilibili.com/al...

岳阳楼记原文、翻译及赏析_范仲淹文言文_古诗文网

庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。(具通:俱)予观夫巴陵胜状,在...
古诗文网